1. třída – Budeme čtenáři 2019

Setkání prvňáčků nad knihou v rámci projektu MAP II rozvoje pro vzdělávání.